Gaan trainingen altijd door?

De jeugdtrainingen tot 19 uur gaan altijd door. De trainingen zullen indien de weersomstandigheden buiten-training niet toestaan in de tennishal worden gegeven. Voor seniortrainingen is dit niet het geval. Indien daar lessen uitvallen vanwege de weersomstandigheden, worden maximaal 2 lessen ingehaald.

Trainen we binnen of buiten?

Bij juniortrainingen bepalen de weersomstandigheden waar er wordt getraind. Is het te koud, waait het te hard of is het te heet, etc., dan trainen we binnen. De trainer zal dit per situatie bekijken. Senioren trainen buiten, tenzij ze zich uitdrukkelijk voor binnentraining hebben opgegeven.

Hoeveel weken trainen we?

De jeugd traint 37 weken. Senioren trainen in de winter 18 weken en in de zomer 15 weken

Is er ook training mogelijk met competitieteams?

Ja, senioren kunnen inschrijven voor competitietraining. Dit kan voor 1 team en op aanvraag ook voor 2 teams tegelijkertijd.

Is er de mogelijkheid om duo trainingen te volgen of in groepen van 4?

Voor junior trainingen proberen we in eerste instantie groepen te formeren van maximaal 8. Op het moment dat junioren in een groep van 4 willen trainen kunnen ze dat aanvragen. Duo training of privéles is mogelijk, maar alleen op aanvraag. Voor senioren is alles mogelijk. Men kan zich hier standaard voor opgeven in groepen van 4 of 8. Afwijkende grootte kan op aanvraag, of als de gewenste groepsgrootte door te weinig inschrijvingen niet kan worden gehaald.

Kan ik zelf aangeven van wie ik training wil?

Ja, dat kan. We zullen er dan zoveel mogelijk rekening mee proberen te houden. We kunnen echter niet garanderen dat de training ook daadwerkelijk door de opgegeven trainer zal worden gegeven. Alles is afhankelijk van de beschikbaarheid van de leerling en de beschikbaarheid van de desbetreffende trainer.

Hoe betaal ik?

Voor zowel de junior training als de seniortraining zal H4T via automatische incasso’s het verschuldigde lesgeld incasseren. Hiervoor dient de leerling dan ook op het inschrijfformulier akkoord te geven. Junior trainingen zullen in 3 termijnen worden geïncasseerd, winter-seniortraining in 2 termijnen en de zomer-seniortraining in 1 termijn.

Wanneer kan ik inschrijven?

Men kan ieder willekeurig moment inschrijven voor de trainingen. De jeugdtrainingen zullen starten op in september, maar junioren kunnen ook instromen op 1 januari en 1 april. Zij zullen dan aan bestaande groepen worden toegevoegd. Voor senioren starten de trainingen op in september en in maart. Tussentijds instromen kan alleen in overleg met H4T.

Betaalt iedereen even veel?

Bij de jeugdtraining hanteren we vaste bedragen voor groepen van 4 en groepen van 5 of groter. Voor groepen van 5 of groter gaat H4T uit van een gemiddelde groepsbezetting van 7 leerlingen. Iemand in een groep van 6 betaald dus evenveel als iemand in een groep van 8. Omdat er instroom momenten zijn op 1 januari en 1 april kan de groepsgrootte tussentijds worden gewijzigd. In april zal H4T samen met het bestuur kijken wat de daadwerkelijke groepsgrootte is. Mocht blijken dat dit afwijkt van de bovengenoemde 7 dan zal dit bij het 3 e automatische incasso voor iedereen in groepen van 5 of groter worden hersteld. Voor senior trainingen wordt het lesgeld gedeeld door het aantal leerlingen. Iemand in een groep van 3 zal derhalve meer betalen dan iemand in een groep van 4.

Hoe groot zijn de jeugdgroepen?

We streven naar jeugdgroepen van 8 kinderen. Als we echter qua leeftijd en/of niveau de groep niet vol kunnen krijgen dan trainen we met minder kinderen in een groep. De maximale groepsgrootte is 9 kinderen, dan zullen we echter wel met een roulatieschema werken.

Moet ik lid van Tennis- & Padelvereniging Eresloch zijn als ik wil trainen?

Ja, als je bij ons wilt trainen op het mooie park van Tennis- & Padelvereniging Eresloch zal je ook lid moeten worden van deze club. Alleen als iemand, die geen lid is, een incompleet groepje compleet kan laten worden, mag hij/zij in overleg met het bestuur van de club deelnemen aan de training. Hij/zij zal dan wel €2,50 per training aan introductiegeld moeten betalen. Zodra je lid bent van de club kan je ook vrij spelen en aan allerlei leuke evenementen deelnemen.

Kan de groepsgrootte bij de juniorengroepen tussentijds aangepast worden?

De groepsgrootte van onze juniorengroepen kunnen tussentijds aangepast worden. De kinderen trainen een heel schooljaar. In september, januari en april kunnen er nieuwe kinderen instromen. Deze zullen eventueel geplaats kunnen worden is al bestaande groepen. Natuurlijk zal er dan wel op gelet worden dat ze in de groep passen. Ook kunnen kinderen gedurende het trainingsjaar van groepen veranderen als de trainer van H4T dit beter lijkt. In dergelijke gevallen zal dit altijd in overleg met de ouder(s) gaan.

Moet een deelnemertje aan TENNISkids BLAUW lid zijn van de tennisclub?

Als uw kind deelneemt aan de TENNISkids BLAUW trainingen hoeven zij nog geen lid te zijn van de tennisclub. De trainingen zullen in de tennishal van Jump XL worden gegeven. Let op: u kunt dan dus geen gebruik maken van de buitentennisbanen. Als u met uw kind buiten op de tennisbaan wilt tennissen, zal het kind (net als u) lid moeten worden van de tennisvereniging.

Kan een junior lid tussentijds stoppen met de trainingen?

Met ingang van het seizoen 2023/2024 is er 1 tussentijdse uitstroommogelijkheid. Als de opzegging voor 1 maart wordt ontvangen kan het kind per 1 april stoppen. Als het kind op een ander moment wil stoppen is het gehele vooraf afgesproken lesgeld verschuldigd.

Wanneer train ik in daluren?

Men traint in daluren als met na 08:00 met de start van de training begint en het einde van de training uiterlijk om 19:00 uur is. Als de training na 19:00 uur eindigt traint u niet in de daluren en zal het "gewone" trainingstarief gelden.

Ergens anders trainen?

Als u tijdens een lopende cursus besluit om uw kind ergens anders te laten trainen blijft de betalingsverplichting voor de gehele training die door H4T wordt aangeboden bestaan.